Max_kute
Thông tin cá nhân
Max_kute
Lelouch Vi Britannia
Nam
19/01/1986
Hoàng Đế Thứ 99 Của Đế Quốc Britannia
Thông tin liên hệ
Đế Quốc Britannia
http://m.comic.naver.com/webtoon/list.nhn?titleId=570506&week=mon
******
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 21653
1 51167
15 51186
8 89139
14 120002
28 163709
1 37639
1 66378
1 37525
29 330168
45 186431
51 158773
31 73896
7 64105
51 86535
100 256060
13 44851
6 39971
1 33218
20 147117
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...