Dunganh2707
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: (nghi ngờ) team dịch phản động, chống đối với NTada, khi xoá truyện liên tục
Người khóa: quantri
Thông tin cá nhân
Dunganh2707
Danto
Nam
27/07/1999
Freelancers designers
Thông tin liên hệ
Hanoi
******
0703974xxx
Young man crazy bout anime girl
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 8480
69 1019240
2 24219
4 189816
1 11935
6 68798
2 17212
31 376599
25 176220
1 23755
1 8155
18 13132
9 24284
46 445244
8 68232
1
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...