JinTheGodTrainer
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: avatar phản cảm, đã nhắc nhở 1 lần nhưng vẫn tiếp tục phạm luật
Người khóa: Max_kute
Thông tin cá nhân
JinTheGodTrainer
I'm Mighty
Nam
02/09/1990
Thông tin liên hệ
******